Construire imobile L2 - scarile A, B, C si D

- trasare si executie fundatii

- executie structura pe cadre

- executie ziduri din caramida termoizolanta Brikston

- instalatii sanitare si canalizare

- executie ecoperis

Galerie: